SNABCON® SNABCON™

Om man bromsar hårt med en cykels frambroms så kan cykeln välta framåt. Vi har en uppfinning som gör att man kan bromsa med full kraft, om cykeln börjar välta framåt så kommer en hydraulisk cylinder vid bakhjulet att automatiskt minska bromskraften för framhjulet. Man behöver inte släppa på bromsen, cykeln reglerar bromsen själv. Cykeln kommer vid en hård inbromsning att nästan välta framåt men bara nästan, bakhjulet kommer inte att förlora kontakten med vägen. Man kan bromsa mycket effektivt när det behövs. Cykeln måste ha hydraulisk frambroms.


Texten handlar bara om frambromsen. Anordningen är en hydraulisk cylinder som kan expandera när bakhjulet trycks ner av fjäder. Kolven i cylindern får möjligt att röra sig när bakhjulet blir nedtryck. Bakhjul trycks ner av fjäder när cykeln är på väg att välta framåt. Man kan välja att den nedtryckande fjäderns kraft bara är 1 kg, då kommer fjädringen bara att märkas när cykeln börjar välta framåt. När den nedtryckande fjädern är ihoptryckt, något som den kommer att var nästan hela tiden, kommer cykeln att uppföra sig som en ofjädrad cykel.

Den hydrauliska cylindern ska vara kopplad med bromsslang till den hydrauliska frambromsen. När föraren trycker in bromshandtaket så ökar trycket i frambromsens bromsslang, den hydrauliska cylindern håller emot och trycket minskar inte om bakhjulet inte är nertryckt, frambromsen fungerar som vanligt.

Om föraren vill bromsa hårt så klämmer han till bromsen hårt. Om han har bra bromsar så kan cykeln att välta framåt men med vår anordning så kommer bromskraften att minska innan bakhjulet helt lämnar marken eftersom kolven rör sig och trycket i alla slangar sjunker. Bromssystemet kommer att reglera automatiskt, när cykeln börjar välta framåt minskar bromskraften och när bakhjulet får mer tyngd mot marken ökar bromskraften. Om inbromsning sker med låg tyngd mot marken (mindre än 0,5 kg) så kommer denna cykel att bromsa mycket effektivt. Minskningen av bromskraften för frambromsen kommer att börja redan när tyngd mot marken är lite mer än 0,5 kg. När tyngden är nära noll ska bromskraften vara nära noll.

Cykeln måste ha svingarm eller något annat för att bakhjulet ska kunna röra sig upp och ner. Fjädern som trycker ner bakhjulet måste vara dämpad, man måste kanske ha en reglerbar strypventil i slangen mellan en hydrauliska cylindern och frambromsen. Man ska kanske ha en hård fjäder i bromshandtaget, det kanske kommer att rycka lite i handen när bromsen reglerar.

Fungerar också på MC och även på fyrhjulingar men då lite annorlunda lösning. Idén är patentsökt 2021 men du får gärna bygga om en cykel för eget bruk. Vi föreslår att man tar en cykel med bakfjädring och monterar två handbroms-cylidrar vid bakhjulet (två för att vätskevolymen bör vara större än handbromsens cylider). Sedan kopplar man ihop cylidrarna med den befintliga frambromsen.

Var försiktig när du provkör. Kolla hur bromsarna fungerar i kurvor och på halt underlag.

Grunden till det här projektet var en sparkcykel
Från början tänkte vi oss en sparkcykel med wire-reglerad broms som inte kunde välta framåt men vi kom efter en stunds funderande över på hydrauliska bromsar och tycker nu att det är den roligaste produkten.

Bygg gärna en sparkcykel med wirereglerad frambroms för eget bruk. Patentsökt 2021.

Kontakt för mer information: info@snabcon.se

Text och bilder ovan får kopieras och spridas fritt.